راهنمای معامله امن

امن معامله کنید:

بیشتر احتیاط کنید وقتی…

به خاطر داشته باشید:

 

در صورت ایجاد مزاحمت برای شما، می‌توانید با مراجعه به سایت پلیس فتا،‌ از اطلاعات تماس پلیس فتای محل سکونت خود آگاه شده و موضوع را از آن طریق پیگیری کنید.